Hvor stort lån kan et par få?

Et par får ikke større lån enn det som er bankens øverste lånegrense, men de får sannsynligvis lettere tilsagn på lånet. Betingelsene kan også bli bedre enn om du låner alene. Her kan du sette deg inn i fordelene og ulempene med å låne sammen med en annen, samt lese tips som gir større sjanse for lavere renter.

Hvor store forbrukslån har bankene?

Det største forbrukslånet vi kjenner til er det som kommer fra Bank Norwegian. Der kan du låne helt inntil 600 000 kroner uten å stille med sikkerhet. Blant de øvrige omtrent 30 nisjebankene har cirka halvparten en øvre lånegrense på 500 000 kroner. Resten av bankene har fra 400 000 og helt ned til 20 000 kroner som det største lånet.

Som vi skal se er det ikke bare rett frem å få tildelt et forbrukslån, og definitivt ikke når lånesummen er høy. Faktorene som bestemmer dette er det neste vi tar for oss.

Slik bestemmer banken om du får lånet

Du må først og fremt oppfylle bankens minstekrav til alder, inntekt og betalingshistorikk. Gjør du dette vil neste steg i vurderingen deres være om det er forsvarlig å gi deg lånet du søkte om. Her må bankene forhold seg til retningslinjer fra myndighetene.

 • Gjeldsgrad – Din totale gjeld skal ikke være mer enn fem ganger inntektene dine.
 • Betjeningsevne – Du skal ha inntekter nok til bo- og levekostnader, betale gjelden du allerede har, samt betale ned på lånet du eventuelt får. Banken må ta høyde for at du skal tåle en renteøkning på inntil 5% på all gjeld.

Eksempel i forhold til gjeldsgrad:

 • Du tjener 300 000 kroner.
 • Din maksimale gjeld kan være 5 x 300 000 = 1,5 millioner.
 • Du har 1,4 million i gjeld fra før.
 • Du kan maksimalt låne ytterligere 100 000 kroner.
 • Husk at som gjeld regnes også kredittrammen du eventuelt har i et eller flere kredittkort.

Eksempel i forhold til betjeningsevne:

 • Du har 25 000 kroner i netto inntekt per måned.
 • Du trenger minimum 21 000 kroner til bo- og levekostnader samt betjene gjelden du allerede har.
 • Her må banken regne ut hva gjeldskostnadene dine blir dersom rentene øker med 5%.
 • Lånet du kan få hos banken kan ikke ha månedlige kostnader som er over 4 000 kroner, minus det beløpet en 5% renteøkning vil utgjøre.

Større sjanse for ja med medlåntaker

Når du søker om å få låne sammen med for eksempel ektefellen eller samboeren vil banken foreta den samme vurderingen av begge to. Hvis begge søkere har identisk inntekt og gjeld som vi brukte i eksempelet over, vil dette si at lånet nå kan bli på maksimalt 200 000 kroner (mot 100 000 kroner).

Betjeningsevnen er også doblet. Det vil si banken vil anta at dere disponerer 8 000 kroner i måneden (mot 4 000 kroner), minus det en 5% renteøkning vil koste.

Dermed øker naturligvis sjansene for at banken sier ja og gir dere lånet.

Større sjanser for bedre renter med medlåntaker

Bankens risiko for tap er lavere når to personer låner sammen, så lenge begge oppfyller kravene. Dette får til dels samme effekt som det å ha høy kredittscore. Lavere risiko premieres i de fleste tilfeller med bedre rentebetingelser.

Dette er den andre viktige fordelen med å låne sammen med for eksempel ektefellen. Lånet blir rett og slett billigere.

Ulempen er at begge får ansvaret

Medlåntakeren har såkalt solidarisk ansvar for betjeningen av lånet. Ansvaret fordeles ikke likt, eller etter en brøk i forhold til hvordan pengene brukes. I stedet er det slik at dersom en av dere lar være å betale tilbake til banken, så blir den andre parten ansvarlig for hele beløpet.

Deri ligger det en risiko for uenigheter og krangel mellom de to låntakerne. Av den grunn er det ikke alle som burde ha medlåntaker på et lån.

Hvem bør være medlåntaker?

I de fleste tilfeller vil det være mindre risiko for at et par med felles økonomi vil krangle om et lån, enn at for eksempel to venner gjør det. Derfor anbefales det at om du skal låne sammen med noen, så bør dette være en person du allerede har felles økonomi med. Det vil som regel si enten ektefellen eller samboeren din.

De fleste banker tilbyr forbrukslån med medlåntaker, men mange av de krever faktisk at dere er gifte eller samboere.

Vurder å få juridisk rådgivning

Når du søker om boliglån sammen med en annen person vil banken som oftest tilby rådgivning fra en fagperson som er ansatt i banken. Det tilbudet får du neppe når du søker om forbrukslån.

Hvis dere ikke er sikre på hva ansvaret innebærer, eller hvordan en eventuell konflikt skal løses, bør dere be om hjelp fra noen med adekvat kompetanse. Dette kan være en økonomisk rådgiver dere kjenner, rådgiver hos kommunen, en jurist, eller pålitelige kilder på nett. Det kan blant annet være klokt å utarbeide en klar og skriftlig avtale før dere tar opp gjeld sammen.

Forskjellen på medlåntaker og kausjonist

Det er ingen forskjell på en kausjonist og en medlåntaker når det gjelder det solidariske ansvaret. Både en medlåntaker og en kausjonist kan bli tvunget til å gjøre opp restgjeld dersom hovedlåntakeren mister betjeningsevnen.

Forskjellene ligger i det at et kausjonsansvar trenger ikke være for hele lånet. For eksempel er det vanlig at foreldre stiller som kausjonister for egenkapitalen når avkommet deres kjøper sin første bolig. Resten av lånet er da sikret med pant i boligen.

Imidlertid er dette med kausjonist uaktuelt når det gjelder de fleste forbrukslån. Bankene som fokuserer på forbrukerfinansiering krever ingen pant for lånet, og dermed frafaller poenget med en eventuell kausjonist.

Viktig å sjekke mulighetene

Uansett hva finansieringsbehovet, og uansett om du skal låne alene eller med en medlåntaker, så er det om å gjøre å finne frem til det beste rentetilbudet. Det vil i praksis si at du eller dere må skaffe oversikt over hvilke banker som har lånestørrelsen som dekker behovet. Låner dere sammen må dere finne ut hvilke banker som aksepterer medlåntaker, og herunder om dere må være ektefeller eller ikke.

Sammenlign tilbud på forbrukslån

Med oversikten på plass er det bare å sende av sted søknadene. Det tar ikke lang tid før bankene svarer, og du har ingenting å tape på å vente til du får mail fra alle banker du søkte hos.

Husk dette:

 • Sammenlign hvilke effektiv rente du tilbys fra hver bank.
 • Husk at dersom du søkte om ulik lånesum, eller ba om ulik nedbetalingstid, vil sammenligningen ikke være reell.
 • Hvis du har søkt om helt like lån kan du også sammenligne ved å se på hva totalkostnadene blir for de forskjellige tilbudene.