Lån uten sikkerhet for uføretrygdede

Når du søker om lån uten sikkerhet vil lånutsteder vurdere din økonomi. De vil blant annet se på hvor høy inntekt du har, eksisterende gjeld, samt din livssituasjon. Dette må de gjøre for å vite om du kan betjene lånet du søker om. Det er også regler for hvor mye du kan låne i forhold til økonomien din. Har det betydning for banken om din inntekt er uføretrygd?

Kriterier for lån uten sikkerhet

De ulike lånetilbyderne kan stille forskjellige krav for å få innvilget lån hos dem. Likevel er det enkelte lovbestemte regler som alle må forholde seg til. For å ta opp et lån må du etter norsk lov være myndig. Flere banker krever også at du har fylt 21, 23 eller 25 år. Videre må du være norsk statsborger eller ha betalt skatt til Norge de siste tre årene.

Eksisterende gjeld

Det er lovbestemt at du ikke kan låne mer enn fem ganger din brutto årsinntekt. Det betyr at banken må ta hensyn til hvor mye du har i eksisterende gjeld når du søker om lån. Én ting mange ikke vet er at total gjeld inkluderer også innvilget kredittramme, selv om den er ubrukt. Har du et ubrukt kredittkort liggende, kan det påvirke hvor mye du kan ta opp i lån.

Uføretrygd som inntekt

Inntekten din spiller en stor rolle når du skal søke om lån uten sikkerhet. Både inntekt i forhold til lånebeløp og inntekt i forhold til eksisterende gjeld. Dette danner grunnlaget for hva du kan betale i avdrag hver måned. Et lån uten sikkerhet skal nedbetales i løpet av maksimalt fem år. Du må derfor kunne håndtere en slik nedbetalingsplan. I tillegg må ikke total gjeld overskride fem ganger årsinntekt.

Om din inntekt kommer fra en fulltidsjobb, deltidsjobb, uføretrygd eller annet spiller ingen rolle. Uføretrygden din er en fast og stabil inntekt på lik linje med jobb. Det som betyr noe når du søker om lån uten sikkerhet, er hvor mye du får utbetalt fra uføretrygden din. Det er altså ikke slik at penger du får fra uføretrygd er mindre verdt enn penger du får i lønn fra en jobb.

Ulike typer lån uten sikkerhet

Før du søker om et lån uten sikkerhet, bør du ha oversikt over de ulike lånetypene. Selv usikrede lån har stor variasjon i lånevilkårene.

  • Forbrukslån
  • Kredittkort og kredittrammer
  • Smålån
  • Mikrolån
  • Refinansiering

Rente på usikret lån

Usikrede lån har til felles at det ikke kreves sikkerhet eller pant for å få innvilget lån. Den største forskjellen mellom disse er i tilbudt rente. Denne blir satt individuelt, basert på din kredittscore. Et forbrukslån og refinansiering har i gjennomsnitt en rente mellom 10 % og 15 %. Kredittkort og smålån ligger rundt 20 % og 30 %, mens et mikrolån kan variere fra 100 % til over 300 %. Renten har stor betydning for hvor mye lånet ditt vil koste totalt. Derfor er det viktig å sammenligne og vurdere før du tar opp et lån.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden for alle lån uten sikkerhet er maksimalt fem år. Det er derimot uvanlig å få innvilget så lang nedbetalingstid for mindre beløp. Tar du opp et mikrolån mellom 1 000 til 20 000 kroner, vil nedbetalingstiden ofte være fra 1–12 måneder.

Refinansiering vil si at du tar opp et nytt lån for å betale ned den eksisterende gjelden din. Du kan refinansiere uten sikkerhet. Det kan være for å få bedre lånevilkår eller for å samle gjelden din på ett sted. Når du refinansierer kan du få innvilget nedbetalingstid på inntil 15 år, selv om det er uten sikkerhet.

Sammenligne lån uten sikkerhet

Før du velger å inngå en låneavtale bør du sammenligne tilbud fra flere aktører. Dette gjør du for å sikre deg de beste lånevilkårene. Ved å sammenligne rentekostnad, nedbetalingstid og månedlige avdrag, kan du velge det billigste lånet for deg. Det kan være tidkrevende og slitsomt å søke om lån hos mange ulike aktører. I dagens digitale verden behøver du ikke gjøre dette selv. Du kan velge å benytte deg av en sammenligningsside på nett, eller en lånmegler.

Bruker du en lånmegler gjør den nesten hele jobben for deg. Det eneste du må gjøre er å sende en søknad til megleren. Lånemegleren videreformidler deretter søknaden din til sine samarbeidspartnere, som sender deg tilbud i retur. Dermed vil du få flere tilbud basert på kun én søknad. Slik får du et godt grunnlag for å sammenligne flere tilbud, med mye jobb spart!

Oppsummering – lån uten sikkerhet med uføretrygd

Når du søker om et lån uten sikkerhet, spiller det ingen rolle hvor du får inntekten din fra. Så sant det ikke strider mot norsk lov. Pengene du får utbetalt fra uføretrygden har ikke mindre verdi for banken enn annen lønn. Det som har betydning er derimot hvor mye du får utbetalt, samt hvor mye du har i eksisterende gjeld.