Slik får du hjelp ved mislighold av forbrukslånet

Når du tar opp et forbrukslån signerer du samtidig en forpliktende låneavtale. Denne avtalen forteller blant annet hvor mye du skal nedbetale på lånet med hver måned. Skulle du av en eller annen grunn ikke klare å betale avdragene dine er det å anse som et brudd på avtalen. Det å havne i en slik situasjon kan være svært belastende og fortvilende. Hvordan kan du få hjelp til å komme på rett spor igjen?

Forbrukslån og vilkår

Begrepet forbrukslån brukes om all usikret gjeld. Det inkluderer også kredittkort og andre kredittrammer du har fått innvilget. Denne type lån krever altså ikke at du pantsetter eiendelene dine som sikkerhet til banken. Lån uten sikkerhet har høyere rente enn lån med sikkerhet. Dette kommer av at bankene tar høyde for den økte risikoen, ved å gi en høyere rente på lånet i tillegg til gebyrer.

Med et vanlig forbrukslån kan du normalt låne inntil 500 000 kroner med en rente mellom 10 og 15 %. Renten på et kredittkort er gjerne det dobbelte, mellom 20 og 30 %. Kredittgrensen du får innvilget er gjerne mellom 5 000 og 150 000 kroner. Maksimal nedbetalingstid er satt til 5 år for usikret gjeld. Det finnes flere varianter av forbrukslån, som gjerne omtales som smålån og mikrolån. Dette er lån av mindre beløp og gjerne med kortere nedbetalingstid. Renten på denne type lån kan variere fra 20 til flere 100 %.

Forbrukslån er svært tilgjengelig i dagens digitale verden. Du kan søke om lån til alle døgnets tider. Denne tilgjengeligheten er mye omdiskutert. Mange peker også på den som en av årsakene til økende gjeldsproblemer i Norge. Faktisk ligger nordmenn helt i toppen når det kommer til privat gjeld.

Les også: https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/lavere-volum-og-hoyre-mislighold-i-forbrukslansmarkedet/

Låneavtale

I Norge er det et krav om at lånevilkårene skal gis til låntaker før avtalen inngås. Videre må låneavtalen signeres med underskrift eller en digital e-signatur. Dette gjør at et lån er en juridisk bindende avtale mellom deg og banken.

Mislighold av forbrukslån

Å misligholde forbrukslånet ditt vil si at du ikke betaler avdragene som avtalt. Det kan være mange årsaker til at du havner i en slik situasjon. Endringer i livs- eller jobbsituasjon kan gi store konsekvenser for økonomien. Skulle du havne i en situasjon hvor du ikke klarer å betale regningene dine, bør du kjenne til hva som skjer ved misligholdelse.

1. Betalingspåminnelse

Det første som skjer om du ikke betaler er at du vil få en betalingspåminnelse. Dette kalles også en purring. Påminnelsen kommer gjerne med et purregebyr og eventuelt rentekostnader på grunn av forsinket betaling. Det kan dermed gjøre forbrukslånet ditt dyrere. Betaler du purringen innenfor den fastsatte fristen skjer det ikke noe mer.

2. Inkassovarsel

Har du fått en betalingspåminnelse som du ikke har betalt vil det tas ytterligere grep. Da sendes det ut et inkassovarsel. Også her vil det påløpe ytterligere purregebyr og økte rentekostnader. Det er mulig å betale inkassovarselet og unngå videre tiltak, men betaler du ikke inkassovarselet vil banken gå videre med sitt krav.

3. Ubetalt inkassovarsel

Et ubetalt inkassovarsel kan resultere i betalingsanmerkning eller tvangsinndrivelse av beløpet du skylder. Dette vil gjøres ved å for eksempel trekke deg i lønn eller trygd, slik at kreditorene får dekket kravet sitt. Skulle du bli trukket i lønn skal du ha nok igjen til livsopphold. Ytterste konsekvens vil være at namsmann ser på muligheter for tvangssalg av gjenstander og eiendeler. Det er derimot sjeldent at dette skjer.

Er konklusjonen at du ikke har tilstrekkelig verdier på nåværende tidspunkt kan namsmann forsøke igjen senere. Normal foreldelsesfrist er 3 år. Om det gjøres forsøk på utleggsforretning utvides fristen med ytterligere 10 år. Utleggsforretning vil si at beløpet forsøkes innkrevd ved utlegg i lønn eller eiendeler.

Konsekvenser av mislighold av forbrukslån

Du kan føle deg hjelpeløs når du ikke får endene til å møtes økonomisk. Det er en frustrerende situasjon som kan virke vanskelig å komme seg ut av. En ting som er helt sikkert er at situasjonen ikke blir bedre ved å overse den. Gjelden vil vokse seg større og dyrere ved å ikke ta tak i situasjonen. Derfor er det viktig å ta grep så tidlig som mulig. Da kan du unngå ytterligere og fordyrende kostnader på ditt forbrukslån.

Betalingsanmerkninger

Når du har et uoppgjort krav mot deg vil du få betalingsanmerkning. Det høres kanskje ikke så farlig ut, men kan gjøre det vanskelig for deg fremover. Denne anmerkningen kan nemlig gjøre det vanskelig for deg å inngå økonomiske avtaler. Det kan være alt fra mobilabonnement til strømavtaler eller nye lån.

Fordelen med betalingsanmerkninger er at de blir slettet så snart du betaler for deg. Dette gjør det mulig å rette opp i situasjonen. Det er altså ikke noe som blir stående til evig tid. Når du har betalt kravet tar det kun noen få dager før det er borte.

Utleggstrekk i lønn

Namsmann har lov til å trekke deg i lønn for å dekke pengekravene rettet mot deg. Selv om du har krav på å ha nok igjen til å dekke livsopphold vil det allikevel føles som et stort inngrep. Du mister økonomisk frihet så lenge du har utleggstrekk i lønnen din.

Spør långiver om hjelp

Skulle du få vanskeligheter med å betale avdragene på forbrukslånet ditt, finnes det løsninger. Det første du bør gjøre er å ta kontakt med långiver for å prøve å finne en løsning. Ved å fortelle om din situasjon og hvor lang tid det forventes å ta før du er på beina igjen, kan långiver hjelpe deg med en midlertidig løsning. Det kan for eksempel være at du kun behøver å betale rentene i en periode. Løsningen kan også være å forlenge nedbetalingstiden på lånet ditt, om du kan håndtere mindre beløp.

Det er viktig å huske på at det også er i långivers interesse at du betaler lånet ditt. De ønsker tross alt å få tilbake pengene sine. I tillegg tar de fleste lånutstedere et ansvar for sine kunder og gir god kundestøtte ved behov. Det er ikke grunn til å være redd for å ta kontakt med dem. Du vil bli møtt med forståelse og forsøk på å løse situasjonen din. Ved å ta kontakt i forkant viser du også viljen til å gjøre opp for deg.

Oppsummering – hjelp ved mislighold av forbrukslån

Det kan være mange årsaker til at du risikerer å misligholde ditt forbrukslån. En slik situasjon er vanskelig og frustrerende å stå i. Det er viktig å møte situasjonen i stedet for å overse den. Husk at det er både i din og bankens interesse at forbrukslånet ditt nedbetales. Ved å ta kontakt med långiveren kan du få hjelp til å løse situasjonen. Ikke vær redd for å be om hjelp – det viser at du har betalingsvilje!