Author: Linnea

Slik får du hjelp ved mislighold av forbrukslånet

Når du tar opp et forbrukslån signerer du samtidig en forpliktende låneavtale. Denne avtalen forteller blant annet hvor mye du skal nedbetale på lånet med hver måned. Skulle du av en eller annen grunn ikke klare å betale avdragene dine er det å anse som et brudd på avtalen. Det å havne i en slik situasjon kan være svært belastende og fortvilende. Hvordan kan du få hjelp til å komme på rett spor igjen?

Forbrukslån og vilkår

Begrepet forbrukslån brukes om all usikret gjeld. Det inkluderer også kredittkort og andre kredittrammer du har fått innvilget. Denne type lån krever altså ikke at du pantsetter eiendelene dine som sikkerhet til banken. Lån uten sikkerhet har høyere rente enn lån med sikkerhet. Dette kommer av at bankene tar høyde for den økte risikoen, ved å gi en høyere rente på lånet i tillegg til gebyrer.

Med et vanlig forbrukslån kan du normalt låne inntil 500 000 kroner med en rente mellom 10 og 15 %. Renten på et kredittkort er gjerne det dobbelte, mellom 20 og 30 %. Kredittgrensen du får innvilget er gjerne mellom 5 000 og 150 000 kroner. Maksimal nedbetalingstid er satt til 5 år for usikret gjeld. Det finnes flere varianter av forbrukslån, som gjerne omtales som smålån og mikrolån. Dette er lån av mindre beløp og gjerne med kortere nedbetalingstid. Renten på denne type lån kan variere fra 20 til flere 100 %.

Forbrukslån er svært tilgjengelig i dagens digitale verden. Du kan søke om lån til alle døgnets tider. Denne tilgjengeligheten er mye omdiskutert. Mange peker også på den som en av årsakene til økende gjeldsproblemer i Norge. Faktisk ligger nordmenn helt i toppen når det kommer til privat gjeld.

Les også: https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/lavere-volum-og-hoyre-mislighold-i-forbrukslansmarkedet/

Låneavtale

I Norge er det et krav om at lånevilkårene skal gis til låntaker før avtalen inngås. Videre må låneavtalen signeres med underskrift eller en digital e-signatur. Dette gjør at et lån er en juridisk bindende avtale mellom deg og banken.

Mislighold av forbrukslån

Å misligholde forbrukslånet ditt vil si at du ikke betaler avdragene som avtalt. Det kan være mange årsaker til at du havner i en slik situasjon. Endringer i livs- eller jobbsituasjon kan gi store konsekvenser for økonomien. Skulle du havne i en situasjon hvor du ikke klarer å betale regningene dine, bør du kjenne til hva som skjer ved misligholdelse.

1. Betalingspåminnelse

Det første som skjer om du ikke betaler er at du vil få en betalingspåminnelse. Dette kalles også en purring. Påminnelsen kommer gjerne med et purregebyr og eventuelt rentekostnader på grunn av forsinket betaling. Det kan dermed gjøre forbrukslånet ditt dyrere. Betaler du purringen innenfor den fastsatte fristen skjer det ikke noe mer.

2. Inkassovarsel

Har du fått en betalingspåminnelse som du ikke har betalt vil det tas ytterligere grep. Da sendes det ut et inkassovarsel. Også her vil det påløpe ytterligere purregebyr og økte rentekostnader. Det er mulig å betale inkassovarselet og unngå videre tiltak, men betaler du ikke inkassovarselet vil banken gå videre med sitt krav.

3. Ubetalt inkassovarsel

Et ubetalt inkassovarsel kan resultere i betalingsanmerkning eller tvangsinndrivelse av beløpet du skylder. Dette vil gjøres ved å for eksempel trekke deg i lønn eller trygd, slik at kreditorene får dekket kravet sitt. Skulle du bli trukket i lønn skal du ha nok igjen til livsopphold. Ytterste konsekvens vil være at namsmann ser på muligheter for tvangssalg av gjenstander og eiendeler. Det er derimot sjeldent at dette skjer.

Er konklusjonen at du ikke har tilstrekkelig verdier på nåværende tidspunkt kan namsmann forsøke igjen senere. Normal foreldelsesfrist er 3 år. Om det gjøres forsøk på utleggsforretning utvides fristen med ytterligere 10 år. Utleggsforretning vil si at beløpet forsøkes innkrevd ved utlegg i lønn eller eiendeler.

Konsekvenser av mislighold av forbrukslån

Du kan føle deg hjelpeløs når du ikke får endene til å møtes økonomisk. Det er en frustrerende situasjon som kan virke vanskelig å komme seg ut av. En ting som er helt sikkert er at situasjonen ikke blir bedre ved å overse den. Gjelden vil vokse seg større og dyrere ved å ikke ta tak i situasjonen. Derfor er det viktig å ta grep så tidlig som mulig. Da kan du unngå ytterligere og fordyrende kostnader på ditt forbrukslån.

Betalingsanmerkninger

Når du har et uoppgjort krav mot deg vil du få betalingsanmerkning. Det høres kanskje ikke så farlig ut, men kan gjøre det vanskelig for deg fremover. Denne anmerkningen kan nemlig gjøre det vanskelig for deg å inngå økonomiske avtaler. Det kan være alt fra mobilabonnement til strømavtaler eller nye lån.

Fordelen med betalingsanmerkninger er at de blir slettet så snart du betaler for deg. Dette gjør det mulig å rette opp i situasjonen. Det er altså ikke noe som blir stående til evig tid. Når du har betalt kravet tar det kun noen få dager før det er borte.

Utleggstrekk i lønn

Namsmann har lov til å trekke deg i lønn for å dekke pengekravene rettet mot deg. Selv om du har krav på å ha nok igjen til å dekke livsopphold vil det allikevel føles som et stort inngrep. Du mister økonomisk frihet så lenge du har utleggstrekk i lønnen din.

Spør långiver om hjelp

Skulle du få vanskeligheter med å betale avdragene på forbrukslånet ditt, finnes det løsninger. Det første du bør gjøre er å ta kontakt med långiver for å prøve å finne en løsning. Ved å fortelle om din situasjon og hvor lang tid det forventes å ta før du er på beina igjen, kan långiver hjelpe deg med en midlertidig løsning. Det kan for eksempel være at du kun behøver å betale rentene i en periode. Løsningen kan også være å forlenge nedbetalingstiden på lånet ditt, om du kan håndtere mindre beløp.

Det er viktig å huske på at det også er i långivers interesse at du betaler lånet ditt. De ønsker tross alt å få tilbake pengene sine. I tillegg tar de fleste lånutstedere et ansvar for sine kunder og gir god kundestøtte ved behov. Det er ikke grunn til å være redd for å ta kontakt med dem. Du vil bli møtt med forståelse og forsøk på å løse situasjonen din. Ved å ta kontakt i forkant viser du også viljen til å gjøre opp for deg.

Oppsummering – hjelp ved mislighold av forbrukslån

Det kan være mange årsaker til at du risikerer å misligholde ditt forbrukslån. En slik situasjon er vanskelig og frustrerende å stå i. Det er viktig å møte situasjonen i stedet for å overse den. Husk at det er både i din og bankens interesse at forbrukslånet ditt nedbetales. Ved å ta kontakt med långiveren kan du få hjelp til å løse situasjonen. Ikke vær redd for å be om hjelp – det viser at du har betalingsvilje!

Lån uten sikkerhet til egenkapital

Et lån uten sikkerhet er et annet uttrykk for forbrukslån. Grunnen til at forbrukslån kalles for lån uten sikkerhet er fordi banken ikke krever pant i boligen din for å innvilge deg et slikt lån. Dette har imidlertid noen konsekvenser for deg som låntager. For det første vil det være mindre risikabelt for deg å ta opp lånet. For det andre vil det også koste deg mer. Det at banken ikke har noen sikkerhet gjør at du som lånetaker utgjør en større risiko for banken enn andre låntakere som tar pant i en eiendom. Derfor er rentene på forbrukslån betydelig høyere enn hos andre typer lån.

Bør jeg ta opp et forbrukslån til egenkapital?

Du trenger minst femten prosent i egenkapital før du kan ta opp et huslån. Dette er ganske mye penger, spesielt dersom du er ung. Hvis du vurderer å kjøpe en bolig og trenger penger til egenkapital, bør du vurdere et forbrukslån. Tenk på en bolig som en mulighet for å investere i din framtid. Hvis du har en stabil jobb med fastlønn hver måned, er du en god kandidat for et forbrukslån. Det viktigste er at du sørger for å ta opp et lån du vet du kan betjene.

Hvordan går jeg fram?

Først og fremst trenger du å vite hvor mye penger du trenger å låne. Når du har først funnet ut av det, bør du ta kontakt med ulike banker og be om tilbud. Tenk å kontakte så mange banker som mulig. Kontakt helst banker du kjenner til, og ikke banker som dukker opp først når du søker opp på nettet, ettersom enkle kan være useriøse. Etter du har mottatt tilbudene bør du sjekke hva den effektive renten er, og velge lånet med den laveste renten. Se bort fra den nominelle renten, ettersom denne ikke inkluderer gebyrene du også må betale. Den effektive renten gir deg en mye mer nøyaktig informasjon om hvor mye gjelden din kommer til å være. Velger du lånet med den laveste effektive renten, blir det billigere for din del. Etter at du har funnet et passende lån, må du lese vilkårene nøye og gjør deg kjent med nedbetalingsplanen.

Tips

En viktig ting å huske på er at dersom du får innvilget lånet, kan du alltids refinansiere rentene hvis inntekten din går opp mens du fremdeles betaler på lånet. Rentene er høye fordi din betalingsevne er en risiko for banken. Desto høyere inntekten din er, desto mindre av en risiko du utgjør, og du kan be banken sette renten ned.

Lån uten sikkerhet for uføretrygdede

Når du søker om lån uten sikkerhet vil lånutsteder vurdere din økonomi. De vil blant annet se på hvor høy inntekt du har, eksisterende gjeld, samt din livssituasjon. Dette må de gjøre for å vite om du kan betjene lånet du søker om. Det er også regler for hvor mye du kan låne i forhold til økonomien din. Har det betydning for banken om din inntekt er uføretrygd?

Kriterier for lån uten sikkerhet

De ulike lånetilbyderne kan stille forskjellige krav for å få innvilget lån hos dem. Likevel er det enkelte lovbestemte regler som alle må forholde seg til. For å ta opp et lån må du etter norsk lov være myndig. Flere banker krever også at du har fylt 21, 23 eller 25 år. Videre må du være norsk statsborger eller ha betalt skatt til Norge de siste tre årene.

Eksisterende gjeld

Det er lovbestemt at du ikke kan låne mer enn fem ganger din brutto årsinntekt. Det betyr at banken må ta hensyn til hvor mye du har i eksisterende gjeld når du søker om lån. Én ting mange ikke vet er at total gjeld inkluderer også innvilget kredittramme, selv om den er ubrukt. Har du et ubrukt kredittkort liggende, kan det påvirke hvor mye du kan ta opp i lån.

Uføretrygd som inntekt

Inntekten din spiller en stor rolle når du skal søke om lån uten sikkerhet. Både inntekt i forhold til lånebeløp og inntekt i forhold til eksisterende gjeld. Dette danner grunnlaget for hva du kan betale i avdrag hver måned. Et lån uten sikkerhet skal nedbetales i løpet av maksimalt fem år. Du må derfor kunne håndtere en slik nedbetalingsplan. I tillegg må ikke total gjeld overskride fem ganger årsinntekt.

Om din inntekt kommer fra en fulltidsjobb, deltidsjobb, uføretrygd eller annet spiller ingen rolle. Uføretrygden din er en fast og stabil inntekt på lik linje med jobb. Det som betyr noe når du søker om lån uten sikkerhet, er hvor mye du får utbetalt fra uføretrygden din. Det er altså ikke slik at penger du får fra uføretrygd er mindre verdt enn penger du får i lønn fra en jobb.

Ulike typer lån uten sikkerhet

Før du søker om et lån uten sikkerhet, bør du ha oversikt over de ulike lånetypene. Selv usikrede lån har stor variasjon i lånevilkårene.

 • Forbrukslån
 • Kredittkort og kredittrammer
 • Smålån
 • Mikrolån
 • Refinansiering

Rente på usikret lån

Usikrede lån har til felles at det ikke kreves sikkerhet eller pant for å få innvilget lån. Den største forskjellen mellom disse er i tilbudt rente. Denne blir satt individuelt, basert på din kredittscore. Et forbrukslån og refinansiering har i gjennomsnitt en rente mellom 10 % og 15 %. Kredittkort og smålån ligger rundt 20 % og 30 %, mens et mikrolån kan variere fra 100 % til over 300 %. Renten har stor betydning for hvor mye lånet ditt vil koste totalt. Derfor er det viktig å sammenligne og vurdere før du tar opp et lån.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden for alle lån uten sikkerhet er maksimalt fem år. Det er derimot uvanlig å få innvilget så lang nedbetalingstid for mindre beløp. Tar du opp et mikrolån mellom 1 000 til 20 000 kroner, vil nedbetalingstiden ofte være fra 1–12 måneder.

Refinansiering vil si at du tar opp et nytt lån for å betale ned den eksisterende gjelden din. Du kan refinansiere uten sikkerhet. Det kan være for å få bedre lånevilkår eller for å samle gjelden din på ett sted. Når du refinansierer kan du få innvilget nedbetalingstid på inntil 15 år, selv om det er uten sikkerhet.

Sammenligne lån uten sikkerhet

Før du velger å inngå en låneavtale bør du sammenligne tilbud fra flere aktører. Dette gjør du for å sikre deg de beste lånevilkårene. Ved å sammenligne rentekostnad, nedbetalingstid og månedlige avdrag, kan du velge det billigste lånet for deg. Det kan være tidkrevende og slitsomt å søke om lån hos mange ulike aktører. I dagens digitale verden behøver du ikke gjøre dette selv. Du kan velge å benytte deg av en sammenligningsside på nett, eller en lånmegler.

Bruker du en lånmegler gjør den nesten hele jobben for deg. Det eneste du må gjøre er å sende en søknad til megleren. Lånemegleren videreformidler deretter søknaden din til sine samarbeidspartnere, som sender deg tilbud i retur. Dermed vil du få flere tilbud basert på kun én søknad. Slik får du et godt grunnlag for å sammenligne flere tilbud, med mye jobb spart!

Oppsummering – lån uten sikkerhet med uføretrygd

Når du søker om et lån uten sikkerhet, spiller det ingen rolle hvor du får inntekten din fra. Så sant det ikke strider mot norsk lov. Pengene du får utbetalt fra uføretrygden har ikke mindre verdi for banken enn annen lønn. Det som har betydning er derimot hvor mye du får utbetalt, samt hvor mye du har i eksisterende gjeld.

Forbrukslån til uforutsette utgifter

Forbrukslån er et fleksibelt lån uten sikkerhet. Du bestemmer selv hvordan lånet skal disponeres. Bankene stiller ingen krav til bruksområde for å innvilge søknaden om lån uten sikkerhet. Det er heller ingen krav til egenkapital eller at du må stille med sikkerhet i boligen. Det gjør lånet fleksibelt, samtidig som lånet også blir dyrere.

Søknad om forbrukslån til uforutsette utgifter

Uforutsette utgifter vil dukke opp uavhengig om du har penger til det eller ikke. En mulighet for å betjene større uforutsette utgifter er å søke om lån til dette. Du kan da søke om et forbrukslån på mellom 5 000 og 500 000 kroner. Pengene disponerer du som du selv ønsker. Forbrukslån kan deretter nedbetales i maksimalt fem år. Men du står fritt til å betale ned raskere enn avtalt, om du har mulighet til det.

For at bankene skal kunne innvilge lån om forbrukslån må flere kriterier oppfylles:

 • Du må være minst 18 år – flere banker har 21 års aldersgrense
 • Ha fast inntekt på minst 50 000 kroner i året
 • Ingen betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker
 • Må være registrert i folkeregisteret eller ha jobbet i og skatte til Norge de siste tre årene

Fordeler og ulemper med forbrukslån til uforutsette utgifter

Som med alle andre lån er det flere fordeler og ulemper knyttet til forbrukslån. Siden dette lånet har fleksible bruksområder og ingen krav som sikkerhet, er dette et dyrere lån. Bankene tilbyr lån med en høyere rente for å kompensere for risikoen de tar ved å låne ut penger uten sikkerhet.

Fordeler

 • Ingen krav til sikkerhet
 • Fleksibelt lån som kan benyttes slik du ønsker
 • Utbetales direkte til din konto
 • Digital søknadsprosess som korter ned behandlingstiden
 • Lavere rente sammenlignet med smålån og kredittkort
 • Lån opptil 500 000 kroner

Ulemper

 • Høy rente sammenlignet med lån med sikkerhet
 • Gjennomsnittsrente på 14 til 15 %
 • Potensiell lang nedbetalingstid
 • Generelt sett et dyrt lån å ha

Ansvarlig bruk av forbrukslån

Det som er viktig å tenke på før du tar opp usikret gjeld er din egen økonomi og betjeningsevne. Ikke ta opp mer lån enn du har muligheten til å nedbetale over en kortere periode. Maksimal nedbetalingstid på usikrede lån er fem år. Det er derimot anbefalt å unngå å nedbetale gjelden over mer enn tre år. Sørg også for å sammenligne de ulike tilbudene og se på lånetilbudet i sin helhet. Ikke bare sammenlign effektiv og nominell rente. Se også på de totale kostnadene, og hvordan de påvirkes av både rente og nedbetalingstid. Med en kalkulator får du god oversikt over hvor mye et lån vil koste før du søker om det.

Forbrukslån til dyre tannlegebesøk

Forbrukslånet er fleksibelt og kan benyttes slik du selv ønsker. Har du vært hos tannlegen og fått en dyr regning du ikke kan betale? Forbrukslån kan være et alternativ. Du kan søke om inntil 500 000 kroner, og nedbetale over fem år. Hvis tannlegebehandlingen koster 20 000 kroner, kan du med andre ord få dekket dette med et lån. Har du muligheten, kan du også velge en kortere nedbetaling. Slik reduserer du kostnadene knyttet til lånet.

Dette er lån uten sikkerhet

Forbrukslån er et usikret lån hvor du som låntaker ikke må stille med sikkerhet. Med andre ord må du ikke eie bolig eller ha egenkapital. Bankene innvilger lån basert på din personlige økonomi, som årlig inntekt og eksisterende gjeld. Som hovedregel kan du ikke ha mer gjeld enn fem ganger din årlige inntekt. Har du en årslønn på 350 000 kroner, kan du altså maksimalt ha 1,7 millioner kroner i gjeld. Har du allerede boliglån og billån på 1,5 millioner, vil du ikke kunne låne mer enn 200 000 kroner i forbrukslån.

Én av fordelene med lån uten sikkerhet, er at det er fleksibelt. Bankene stiller ingen krav til hvordan pengene benyttes. Du kan med andre ord bruke forbrukslån til å betale høye regninger. Å gå til tannlegen kan bli dyrt, spesielt om du utsetter besøket i flere år. Har du ikke midlene tilgjengelig for å betale for behandlingen, kan forbrukslånet benyttes til dette. Husk at rentene på forbrukslånet er relativt høye. I gjennomsnitt ligger den effektive renten på 14,5 %, så ha dette i bakhodet når du søker.

Forbrukslån til å betale regninger

Forbrukslån er fleksibelt, og kan til og med brukes for å betale regninger. Om det lønner seg er derimot en annen sak. I hovedsak anbefales det ikke å ta opp forbrukslån for å betale regninger. I enkelte situasjoner kan det likevel være et bedre alternativ. Skal du søke om lån for å betale tannlegeregningen, er det flere ting som er viktig å vite. Ikke søk om mer enn hva du har behov for, og velg den korteste nedbetalingstiden.

 • Koster tannlegebesøket 25 000 kroner, vil et lån koste 1 900 kroner med en nedbetaling på ett år.
 • Med maksimal ned maksimal nedbetalingstid på fem år koster lånet 9 500 kroner.

Før du signerer en låneavtale er det også verdt å sammenligne ulike lånetilbud. Dette kan du gjøre gjennom en låneportal, eller du kan søke med en lånemegler. På låneportalen får du en oversikt over alle bankene som tilbyr lånet du ser etter. Du velger selv hvilken bank du vil søke hos, og kommer til lånesøknaden gjennom nettsiden. En lånemegler tilbyr lån fra et bestemt antall samarbeidsbanker. Du sender inn en søknad om lån som megleren videreformidler til sine samarbeidspartnere. Ved å søke om lån fra flere tilbydere, øker du muligheten for å få innvilget lånet. Sammenlign for å finne det beste tilbudet.

Kriterier for å få innvilget forbrukslån

For å få innvilget lån i Norge må du møte et sett med kriterier:

 • Være minst 18 år gammel – individuelle aldersgrenser forekommer
 • Ha en fast inntekt og møte bankens krav til årlig inntekt
 • Være medlem av den norske folketrygden
 • Ha norsk telefonnummer
 • Bostedsadresse i Norge
 • Ikke ha noen betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker
 • Bestå en kredittsjekk

Både aldersgrenser og krav til årlig inntekt varierer mellom de ulike tilbyderne. Flere banker har valgt å øke aldersgrensen for lån uten sikkerhet. Gjengangere er 21, 23 og 25 år. Er du ikke over en bestemt alder, vil de ikke innvilge din lånesøknad. Når det kommer til inntektskrav, finnes det også store variasjoner. Noen banker tilbyr lån under 10 000 kroner uten krav om inntekt. Hos andre må du ha en fast, årlig inntekt mellom 100 000 og 250 000 kroner.

Alternativer til forbrukslån

Forbrukslån er ett av flere låneprodukter hvor bankene ikke stiller krav til sikkerhet. Er målet med forbrukslånet å betale en tannlegeregning, kan det være aktuelt med andre alternativer.

Smålån

 • Lån inntil 70 000 kroner
 • Maksimal nedbetalingstid er fem år
 • Lån under 20 000 kroner må nedbetales i løpet av 12 måneder
 • Effektiv rente fra 20 % – ligger i gjennomsnitt mellom 40 % og 50 %

Mikrolån

 • Lån inntil 20 000 kroner
 • Nedbetalingstid på 12 måneder
 • Effektiv rente mellom 200 % og 300 %
 • Dyreste lånet på markedet

Kredittkort

 • Låneramme inntil 150 000 kroner
 • Tilgjengelig i nettbanken og med kredittkort
 • Effektiv rente ligger i gjennomsnitt på 18 %
 • Rentefri periode på inntil 45 dager hos flere tilbydere
 • Teoretisk nedbetalingstid på fem år

Viktig å huske på

Siden bankene ikke stiller med krav om sikkerhet, tar de en større risiko ved utlån av penger. Det er derfor rentene på forbrukslån er såpass høye i forhold til lån med sikkerhet. Bankene tilbyr lån med høyere rente for å kompensere for økt risiko. Når du søker om lån er det derfor viktig å ikke låne mer enn du har behov for. Gjør også en risikovurdering. Sjekk hvor mye du har av inntekter og utgifter fra før, samt hvor mye du kan betale hver måned. Velg den nedbetalingstiden som passer best med ditt budsjett. Det er også verdt å legge inn en ekstra buffer, i tilfelle renten skulle gå opp.

Forbrukslån tilbyr en fleksibel nedbetalingsperiode. Dette betyr at du kan nedbetale lånet raskere om du ønsker og har anledning. Når du signerer en låneavtale, inngår du en avtale om et månedlig beløp. Dette beløpet går til å dekke både renter, gebyrer og avdrag. Alt du betaler over dette beløpet går derimot direkte til avdrag. Ved å gjøre ekstra innbetalinger, reduserer du kostnadene knyttet til renter. Du reduserer også nedbetalingstiden på denne måten.

Fordeler og ulemper

Fordeler

 • Fleksibel låneramme – du kan betale hele regningen på én gang
 • Fleksibel nedbetalingstid – nedbetal lånet slik det passer deg
 • Lavere renter sammenlignet med andre usikre lån
 • Ingen krav om sikkerhet – du må ikke eie bolig eller ha egenkapital
 • Bruk lånet slik du selv ønsker – bankene stiller ingen krav

Ulemper

 • Dyrt lån sammenlignet med bolig- og billån
 • Kun kredittvurdering som legges til grunn
 • Ingen reell sjekk av betjeningsevne
 • Potensiell lang nedbetalingstid og dyre renter

Oppsummering

Forbrukslån er et rimeligere alternativ ved uforutsette utgifter enn andre usikrede lån. Dette kan være alt fra en vannskade i boligen til å snuble og knekke en tann. Med forbrukslån får du en fleksibel låneramme som kan dekke de fleste utgiftene som dukker opp. Du nedbetaler lånet i et tempo som passer deg og din økonomi, inntil fem år. Skulle det dukke opp utfordringer med å betjene lånet underveis, kan du søke om refinansiering. Du får da muligheten til å nedbetale lånet over 15 år. Snakk alltid med banken om du får problemer eller har spørsmål knyttet til din låneavtale.

Hvor stort lån kan et par få?

Et par får ikke større lån enn det som er bankens øverste lånegrense, men de får sannsynligvis lettere tilsagn på lånet. Betingelsene kan også bli bedre enn om du låner alene. Her kan du sette deg inn i fordelene og ulempene med å låne sammen med en annen, samt lese tips som gir større sjanse for lavere renter.

Hvor store forbrukslån har bankene?

Det største forbrukslånet vi kjenner til er det som kommer fra Bank Norwegian. Der kan du låne helt inntil 600 000 kroner uten å stille med sikkerhet. Blant de øvrige omtrent 30 nisjebankene har cirka halvparten en øvre lånegrense på 500 000 kroner. Resten av bankene har fra 400 000 og helt ned til 20 000 kroner som det største lånet.

Som vi skal se er det ikke bare rett frem å få tildelt et forbrukslån, og definitivt ikke når lånesummen er høy. Faktorene som bestemmer dette er det neste vi tar for oss.

Slik bestemmer banken om du får lånet

Du må først og fremt oppfylle bankens minstekrav til alder, inntekt og betalingshistorikk. Gjør du dette vil neste steg i vurderingen deres være om det er forsvarlig å gi deg lånet du søkte om. Her må bankene forhold seg til retningslinjer fra myndighetene.

 • Gjeldsgrad – Din totale gjeld skal ikke være mer enn fem ganger inntektene dine.
 • Betjeningsevne – Du skal ha inntekter nok til bo- og levekostnader, betale gjelden du allerede har, samt betale ned på lånet du eventuelt får. Banken må ta høyde for at du skal tåle en renteøkning på inntil 5% på all gjeld.

Eksempel i forhold til gjeldsgrad:

 • Du tjener 300 000 kroner.
 • Din maksimale gjeld kan være 5 x 300 000 = 1,5 millioner.
 • Du har 1,4 million i gjeld fra før.
 • Du kan maksimalt låne ytterligere 100 000 kroner.
 • Husk at som gjeld regnes også kredittrammen du eventuelt har i et eller flere kredittkort.

Eksempel i forhold til betjeningsevne:

 • Du har 25 000 kroner i netto inntekt per måned.
 • Du trenger minimum 21 000 kroner til bo- og levekostnader samt betjene gjelden du allerede har.
 • Her må banken regne ut hva gjeldskostnadene dine blir dersom rentene øker med 5%.
 • Lånet du kan få hos banken kan ikke ha månedlige kostnader som er over 4 000 kroner, minus det beløpet en 5% renteøkning vil utgjøre.

Større sjanse for ja med medlåntaker

Når du søker om å få låne sammen med for eksempel ektefellen eller samboeren vil banken foreta den samme vurderingen av begge to. Hvis begge søkere har identisk inntekt og gjeld som vi brukte i eksempelet over, vil dette si at lånet nå kan bli på maksimalt 200 000 kroner (mot 100 000 kroner).

Betjeningsevnen er også doblet. Det vil si banken vil anta at dere disponerer 8 000 kroner i måneden (mot 4 000 kroner), minus det en 5% renteøkning vil koste.

Dermed øker naturligvis sjansene for at banken sier ja og gir dere lånet.

Større sjanser for bedre renter med medlåntaker

Bankens risiko for tap er lavere når to personer låner sammen, så lenge begge oppfyller kravene. Dette får til dels samme effekt som det å ha høy kredittscore. Lavere risiko premieres i de fleste tilfeller med bedre rentebetingelser.

Dette er den andre viktige fordelen med å låne sammen med for eksempel ektefellen. Lånet blir rett og slett billigere.

Ulempen er at begge får ansvaret

Medlåntakeren har såkalt solidarisk ansvar for betjeningen av lånet. Ansvaret fordeles ikke likt, eller etter en brøk i forhold til hvordan pengene brukes. I stedet er det slik at dersom en av dere lar være å betale tilbake til banken, så blir den andre parten ansvarlig for hele beløpet.

Deri ligger det en risiko for uenigheter og krangel mellom de to låntakerne. Av den grunn er det ikke alle som burde ha medlåntaker på et lån.

Hvem bør være medlåntaker?

I de fleste tilfeller vil det være mindre risiko for at et par med felles økonomi vil krangle om et lån, enn at for eksempel to venner gjør det. Derfor anbefales det at om du skal låne sammen med noen, så bør dette være en person du allerede har felles økonomi med. Det vil som regel si enten ektefellen eller samboeren din.

De fleste banker tilbyr forbrukslån med medlåntaker, men mange av de krever faktisk at dere er gifte eller samboere.

Vurder å få juridisk rådgivning

Når du søker om boliglån sammen med en annen person vil banken som oftest tilby rådgivning fra en fagperson som er ansatt i banken. Det tilbudet får du neppe når du søker om forbrukslån.

Hvis dere ikke er sikre på hva ansvaret innebærer, eller hvordan en eventuell konflikt skal løses, bør dere be om hjelp fra noen med adekvat kompetanse. Dette kan være en økonomisk rådgiver dere kjenner, rådgiver hos kommunen, en jurist, eller pålitelige kilder på nett. Det kan blant annet være klokt å utarbeide en klar og skriftlig avtale før dere tar opp gjeld sammen.

Forskjellen på medlåntaker og kausjonist

Det er ingen forskjell på en kausjonist og en medlåntaker når det gjelder det solidariske ansvaret. Både en medlåntaker og en kausjonist kan bli tvunget til å gjøre opp restgjeld dersom hovedlåntakeren mister betjeningsevnen.

Forskjellene ligger i det at et kausjonsansvar trenger ikke være for hele lånet. For eksempel er det vanlig at foreldre stiller som kausjonister for egenkapitalen når avkommet deres kjøper sin første bolig. Resten av lånet er da sikret med pant i boligen.

Imidlertid er dette med kausjonist uaktuelt når det gjelder de fleste forbrukslån. Bankene som fokuserer på forbrukerfinansiering krever ingen pant for lånet, og dermed frafaller poenget med en eventuell kausjonist.

Viktig å sjekke mulighetene

Uansett hva finansieringsbehovet, og uansett om du skal låne alene eller med en medlåntaker, så er det om å gjøre å finne frem til det beste rentetilbudet. Det vil i praksis si at du eller dere må skaffe oversikt over hvilke banker som har lånestørrelsen som dekker behovet. Låner dere sammen må dere finne ut hvilke banker som aksepterer medlåntaker, og herunder om dere må være ektefeller eller ikke.

Sammenlign tilbud på forbrukslån

Med oversikten på plass er det bare å sende av sted søknadene. Det tar ikke lang tid før bankene svarer, og du har ingenting å tape på å vente til du får mail fra alle banker du søkte hos.

Husk dette:

 • Sammenlign hvilke effektiv rente du tilbys fra hver bank.
 • Husk at dersom du søkte om ulik lånesum, eller ba om ulik nedbetalingstid, vil sammenligningen ikke være reell.
 • Hvis du har søkt om helt like lån kan du også sammenligne ved å se på hva totalkostnadene blir for de forskjellige tilbudene.